image

Spoľahlivý prostriedok na zlepšenie kvality života. 

V 80. a 90. rokoch dosiahla oxidačná teória starnutia svoj vrchol a do módy sa dostali antioxidačné doplnky. Pokusy s doplnkami proti starnutiu však znova a znova zlyhávali a často viedli k zníženiu životnosti experimentálnych zvierat. Ukázalo sa, že mechanizmus starnutia zvierat je zložitejší.

Jedným z antioxidantov je aj glutatión. Suplementácia N-acetylcysteínom (NAC) zostáva všeobecne akceptovanou odporúčanou metódou na zvýšenie hladín glutatiónu a zdá sa, že funguje. Najlepšou vlastnosťou NAC (prostredníctvom účasti na syntéze glutatiónu) je zachovanie našich mitochondrií, ktorých počet a výkonnosť klesá s vekom.

V energetickom metabolizme existujú odpadové produkty, ktoré je potrebné neutralizovať, aby sa nelepili na jemné organické molekuly a nepoškodili ich. Existujú rôzne toxické odpady a rôzne spôsoby, ako ich redukovať. Posledným stupňom je vždy H2O2- peroxid, ktorý musí byť neutralizovaný na vodu. Toto je hlavná práca glutatiónu, ktorý sa podieľa aj na rôznych ďalších detoxikačných funkciách. Glutatión funguje ako „nabíjateľná batéria“. 

Ďalší doplnok, kyselina alfa - lipoová (ALA), je tiež k tomu nápomocný. Bunky dokážu monitorovať hodnotu, po prekročení ktorej začína stav zápalu. 

Prozápalový hormón označený NFkB bol prvýkrát uznaný v štyridsiatych rokoch minulého storočia ako rizikový faktor rakoviny. Cirkulujúci NFkB sa zvyšuje s vekom, je vylučovaný malou endokrinnou žľazou zabudovanou do mozgu, známou ako hodiny, ktoré riadia denný rytmus cyklov bdenia / spánku. (Hypotalamus tiež špekulatívne riadi načasovanie vývoja a v dôsledku toho starnutie.)

Dôležitosť glutatiónu podčiarkuje jeho vysoká koncentrácia v každej bunke tela. Typická ľudská bunka používa ako zdroj energie glukózu, ale cytoplazma bunky obsahuje toľko glutatiónu ako glukózy.

Úroveň glutatiónu spravidla klesá s vekom. 

Okrem antioxidačnej aktivity je teraz známe, že glutatión plní aj mnoho ďalších funkcií, vrátane opravy DNK, syntézy bielkovín a chemickej signalizácie. Najdôležitejším spomalením degenerácie súvisiacej s vekom je schopnosť glutatiónu vyvíjať protizápalové účinky, najmä v pľúcach, čo môže byť dôvodom, prečo je NAC užitočný pri ochrane pred COVID. Je dobre známe, že závažný COVID vyčerpáva zásoby glutatiónu, najmä v neskorších štádiách spojených s cytokínovými búrkami.

Zoznam funkcií glutatiónu 

 • Priama chemická neutralizácia hydroxylových a superoxidových radikálov
 •  Kofaktor pre viac antioxidačných enzýmov
 •  Regenerácia vitamínov C a E
 •  Neutralizácia voľných radikálov vytvorená v dôsledku fázy metabolizmu chemických toxínov v pečeni
 • Transport ortute z buniek a mozgu
 • Regulácia bunkovej proliferácie a apoptózy (proliferácia je tvorba buniek delením; apoptóza je fyziologická smrť bunky)
 • Dôležitý pre mitochondriálnu funkciu a udržanie mitochondriálnej DNK

Glutatión v potravinárskych výrobkoch

Ovocie a zelenina sú významným zdrojom diétneho glutatiónu , ale biologická dostupnosť je veľmi nízka. Preto väčšinu glutatiónu produkuje telo samo. Samostatný glutatión v tabletkách je ťažšie stráviteľný. NAC v prášku je účinnejší. Podieľa sa na tvorbe glutatiónu v organizme.

Poľnohospodárske a priemyselné chemikálie, ktoré sú v našom prostredí všadeprítomné, nie sú hlavnou príčinou starnutia, ale u niektorých ľudí spôsobujú vážne príznaky a môžu jemne narušiť metabolizmus všetkých ostatných. Glyfosát, ortuť a ďalšie chemikálie zvyšujú potrebu glutatiónu, pretože je potrebný na detoxikáciu tela. Syndróm dráždivého čreva, Crohnova choroba a ďalšie zápalové syndrómy zvyšujú potrebu glutatiónu a doplnky NAC môžu túto potrebu potenciálne uspokojiť.

Aké sú dokumentované výhody používania NAC ?

Najlepším dôkazom je, že vaše oči zostanú zdravé aj s vekom. Početné štúdie spájajú glutatión s prevenciou kataraktu, glaukómu, chorôb sietnice a diabetickej slepoty. 

Ukázalo sa, že glutatión detoxikuje vodnú tekutinu vnútorného oka a môže pomôcť udržať adekvátny odtok tekutín u pacientov s glaukómom. 

Glutatión sa v šošovke nachádza v neobvykle vysokých koncentráciách a je potrebný na udržanie čistoty šošovky. Hladiny glutatiónu v šošovkách klesajú s vekom, vedie k tvorbe kataraktu.

Bolo zaznamenané, že NAC má neuroprotektívne vlastnosti.

Objavujúce sa dôkazy naznačujú, že doplnky NAC chránia mozog v prípade ischemickej cievnej mozgovej príhody.

NAC ukázal sľubné výsledky v liečbe drogovej závislosti, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, autizmu, obsedantno - kompulzívnej poruchy, schizofrénie, depresie a bipolárnej poruchy.

Intravenózny NAC sa používa na detoxikáciu acetaminofénu (paracetamolu). Používa sa tiež na odstraňovanie ťažkých kovov, ako aj chloroformu, oxidu uhoľnatého a ďalších jedov. 

Choroby spojené s nedostatkom glutatiónu

 • Neurodegeneratívne poruchy (Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza, Friedreichova ataxia)
 • Ochorenie pľúc, astma a syndróm akútnej respiračnej tiesne
 • Imunitné choroby (HIV, autoimunitné choroby)
 • Kardiovaskulárne ochorenia (hypertenzia, infarkt myokardu, oxidácia cholesterolu)
 • Chronické choroby súvisiace s vekom (katarakta, makulárna degenerácia, porucha sluchu a glaukóm)
 • Ochorenie pečene
 • Cystická fibróza
 • Samotný proces starnutia

Predĺženie života laboratórnych zvierat vrátane hlodavcov

Staré myši majú v svaloch polovicu glutatiónu, ako mladé. Existuje mnoho ďalších štúdií o červoch a muchách, ktoré dokazujú predĺženie života s NAC.

Informácie uvedené na stránkach sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov. Uvedené informácie sú prezentované len so zámerom zdieľania a podpory osobného vzdelania a informácií. Slobodu prejavu a právo na informácie zaručuje Ústavný zákon. Názory autorov sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.

Cieľom textu nie je zmierniť, alebo liečiť akékoľvek zdravotné, či psychologické stavy, ani pôsobiť preventívne, ani diagnostikovať, ani k takejto činnosti podnecovať. Za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú „nevyhnutnú“ lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov.

Vyzývame vás k tomu, aby ste si v spolupráci s „kvalifikovaným“ zdravotníckym pracovníkom vytvorili v oblasti zdravotnej starostlivosti vlastný názor a urobili vlastné rozhodnutie na základe vášho úsudku a skúmania. Publikované vyhlásenia neboli hodnotené regulačným orgánom. Odporúčame vám, aby ste si pred tým, než niečo zakúpite, alebo urobíte nejaké rozhodnutie, vykonali svoj vlastný individuálny prieskum. Pokiaľ ste práve v lekárskej starostlivosti, tak zmeny vo výžive, alebo zmeny o vzťahu k popisovaným informáciám konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.