Živá voda - Katerina Vesta

image

Ako si pripraviť Živú vodu. Naši predkovia zaobchádzali s vodou veľmi opatrne, pretože vedeli, že voda zaznamenáva všetky okolité informácie. Preto skôr existovali rôzne praktiky, ktoré pomáhali nabíjať ju, robiť ju živou alebo mŕtvou.

V tomto videu Katerina hovorí a ukazuje, ako nabíjať vodu a ako ju oživiť, ako ju naplniť čistou energiou a vyčistiť ju od akýchkoľvek negatívnych informácií. Katerina Vesta je popredná slovanská praktička, liečiteľka, parapsychológička, ktorá nás oboznamuje s kultúrou našich Predkov. Video je v ruskom jazyku, tu je preložený jeho obsah do slovienčiny.

 

Ako pripraviť ŽIVÚ čarovnú vodu. Vezme si pohár vody. Mnohí z nás vedia, že náš organizmus pozostáva z 80 % vody, čím je človek starší, tým menej vody obsahuje. Voda je štruktúra, ktorá v plnom rozsahu nasycuje našu Zem. Veda dosiaľ vodu úplne nepreskúmala. Naši Predkovia zaobchádzali s vodou veľmi opatrne, pretože poznali, že voda zapisuje všetky informácie, ktoré jej odovzdajú. Preto s vodou robili rôzne osvedčené postupy. Zaujímavo ju nabíjali, čistili, menili ju na živú, alebo mŕtvu. (O takejto vode nám zanechali poznanie v rozPRÁVkach). Ako očistiť vašu vodu a ako to urobiť ? Tu je pohár vody, ktorý zakryjeme obidvomi našimi dlaňami. Skrz naše dlane prúdi živá životná energia. Potom môžeme nabiť vodu tak, že pohár s vodou chytíme, jednu dlaň dáme navrch a druhú dole. Pri tom si predstavujeme ako z dlaní vyžaruje svetlo a jednoducho napĺňa všetku vodu v pohári. Deje sa to v našej predstave a takto sa aj nabíja v jemnohmotnom svete.

 

Za akým účelom ju nabíjame - aby získala našu energiu. Keď pijeme neurčitú vodu z fliaš, z vodovodného kohútika, tak táto nie je naplnená našou Silou, energiou, preto nám neodovzdá maximálne množstvo energie, sviežosti, aby sa bunky nášho organizmu naplnili. Teda ak takto nabíjame vodu, ona sa stáva „našou“, to znamená, že sa zosynchronizuje s našou energetikou. To znamená, že veľmi ľahko preniká do všetkých vnútorných štruktúr organizmu, až do buniek.

 

Čo ešte také zaujímavé môžeme urobiť ? Takúto vodu v pohári môžeme chytiť do rúk a môžeme si predstaviť ako keby sa vo vode pohybovali malé iskričky, ktoré nabíjajú vodu a tým ubúdajú všetky choroboplodné baktérie. Pri tom nič nehovoríme, tu prebieha dohoda s vodou.
Ďalší spôsob očisty vody. Miešaním vody lyžičkou v pohári proti smeru hodinových ručičiek a prostredníctvom víru, ktorý prechádza cez vodu takto vytiahneme a odstránime všetky škodlivé látky, vrátane energetických tým, že krútime vodou v pohári. Takúto vodu môžeme piť vtedy, keď nie je naporúdzi lepší zdroj, napríklad aj voda z vodovodu. Podľa toho aká je, ju môžeme očistiť nabíjaním, vyčistiť škodlivé substancie a naplniť ju svojou energiou. Takýto je starodávny spôsob nabíjania vody. Kedysi dávno žreci a volchvovia vedeli očistiť vodu písaním Rún nad hladinou vody. Runy niesli vo svojom znaku silný pozitívny obraz, napríklad pre zdravie, ľúbosť a vzájomný rešpekt.

 

Ako sa toto robí ? Žrec rysuje na hladinu vody Runy. JednoDUCHo každý človek si príde takúto vodu nabrať a prelieva do rôznych fliaš naplnených vodou a tak sa všetka voda stane usporiadanou, obnoví sa, je ŽIVÁ. Keď celá dedina pije takúto vodu, obyvatelia sú zdraví a navzájom si v dobrom pomáhajú a takto v sebe otvárajú ľúbosť. Takáto voda nesie v sebe mocnú Silu, ktorú si odovzdávajú. Aj my môžeme na hladine vody rysovať rôzne Runy, aby sme vodu nabili, alebo očistili. Napríklad Runa „Perunica“, môžeme ju napísať prstom, lyžičkou na hladinu vody v poháriku. Týmto privolávame silu Perúna do malých iskričiek a predstavujeme si ako túto vodu osobitne usporadúvajú, aktivizujú. V minulosti sa nepoužívali slová ENERGIA, používalo sa slovo ŽIVA, alebo SILA. Preto sa voda nabíjala ŽIVOU, alebo SILOU. Keď dáme na vodu Runu Živa a chceme vziať negatívnu informáciu z vody, rozkrútime ju proti smeru hodinových ručičiek. Pritom si hovoríme – Živa matička čisti vodu moju posvätnú a sledujeme, ako sa znak Živy krúti proti smeru hodinových ručičiek na našej vode. Odsledovali sme ako sme odstránili všetky negatíva. Ak chceme túto vodu nabiť, tak na vodu dáme Runu Živu – napĺňajúcu tak, že túto Runu rysujeme nad vodou po smere hodinových ručičiek a pozorujeme ju, ako sa krúti. Nabíjame tým istým spôsobom. Keď je očistená a nabitá môžeme ju vypiť.

 

Iný spôsob prípravy vody. Do vody vyriekneme zariekavania. To je rozhovor s prvkami vody, aby priniesla napríklad najlepšiu a najkrajšiu kvalitu života, aby naplnila každú bunku organizmu a priniesla svoju silu v živote, Silu Živej vody. Zariekavania sa vždy robili šeptom, potichu nad vodou preto, že to je rozhovor s NAV-ou,(Temnou stranou). U nás sú tri svety – PRAV, JAV a NAV. Svet NAVi je svet Duchov, Predkov. My sa môžeme s týmto svetom potichu, šeptom dorozumievať. Napríklad, zariekavania môžeme nájsť na internete, tu vyriekne svoje vlastné. Voda túto informáciu zapíše, porozumela jej a vie čo má robiť. Vyvedie z organizmu všetky neduhy a naplní pečeň a všetky orgány tak, aby pracovali v súlade. Okrem pečene môžeme zadať aj iný orgán, ktorý chceme posilniť....napr. žalúdok, črevá...Dajte vodičke taký zámer, čo je potrebné očistiť. Takže zariekavania treba robiť pre seba, dorozumievať z Duše. Napr.: Milá moja vodička, daj môjmu organizmu všetko najlepšie, kvalitný život, naplň moje bunky výživnou vlhkosťou svojou ľúbosťou, ďakujem ti za všetko. Takto od srdca sme zariekavali a dohodli sa s vodou a oná nám odovzdá všetky najlepšie látky a vchádza hlboko do našej štruktúry organizmu, čiže až do buniek rôznych orgánov. Najsilnejšie zariekavanie je také, ktoré sme predniesli s precítením sami a nezávisle. To preto, že na internete sú uvedené také, ktorým niekedy nerozumieť, aký to vytvára obraz a čo to pre nás znamená. Najlepšie je, ak si sami vytvoríme svoje vlastné zariekavanie s konkrétnym obrazom, čo odovzdávam vode. Ona nám rozumie a zachytí ten obraz, cez ktorý nás napĺňa, alebo čistí. Takýmto zariekavaním môžeme naplniť všetku vodu v dome, aby bola celá rodina silná, zdravá, aby každý pil živú vodu naplnenú svetlom, živosťou. Voda, ktorú prevárame, alebo mrazíme, stráca svoje vlastnosti. S prevarenou vodou je treba dohovárať sa až po skončení varu. Tak isto s mrazenou, zariekava sa až po roztopení. Mrazená voda štartuje Silu po ušľachtilom zariekavaní, aj po temnom. V rôzny čas toto možno odlišne používať.

 

Ako si pripraviť Živú vodu. Živá voda je voda tečúca v riekach, moriach. Keď preteká nesie v sebe mocnú silu pohybu. Naši Predkovia oživovali vodu v domácich podmienkach. Na to brali vodu siedmych magických zdrojov – prameňov. Oni ju trepali pred sebou v smere hodinových ručičiek v úrovni srdca, záväzne. Trepali vodu z každého zo siedmych prameňov oddelene. Čo sa udeje, keď sa takto trepe voda. Voda, ktorá dlho stála vo fľašiach na jednom mieste, netiekla, to je voda mŕtva, nenesie v sebe Živu. Preto ju oživovali a tým sa jej kryštalická mriežka stala úzka. Ak voda dlho stojí, jej kryštalická mriežka je veľká, široká a naše bunky sú maličké. Keď takúto vodu pijeme, tak sa takáto veľká forma mriežky nedostane do našich buniek a voda prebehne cez nás. Zostaneme dehydrovaní. Pretrepávaná voda má maličkú štruktúru a dostane sa hlboko do buniek a naplní ich vlahou. Vodu pretrepávali nie menej ako 7 minút a spájali vody z ostatných zdrojov do jedného celku. To bola Živá voda s malinkou kryštalickou mriežkou. Stojatá voda, to je mŕtva voda. Je v bazénoch, pokým ju nemenia, močiaroch, rybníkoch. Túto vodu netreba používať na polievanie rastlín. Ak chceme živú vodu, treba ju naplniť Živou, zariekavaním, pretrepávaním. Všetci ľudia v domácnosti, čo pili takúto vodu boli zdraví, šťastní a voda im napĺňala všetky bunky. Každá gazdinká vždy dbala, aby bola voda v dome čistá a naplnená ŽIVOU – SILOU a Zdravím. Takáto voda sa nazývala VOD-KA, pretože voda mala Dušu. VOD-Ka to je Duša vody, je tam prebudená Duša. V súčasnosti sa v Rusku pije vodka, to je genetická pamiatka v DNK a preto ju treba piť. Ak náš organizmus nedostáva vodu, tak naše bunky sa scvrkávajú, starnú ako aj náš mozog. Ak mu denne nedodávame vodu, vyčerpáva sa. No náš organizmus je rozumný a chýbajúcu vodu do mozgu si vytiahne z buniek a nestará sa, kde ju bunky vezmú. Denno-denne mozog túto dávku vody potrebuje. Ak nedodávame správnu vodu bunkám, tak máme bolesti, choroby a starneme, dehydrujeme. Dnes sa hovorí, že nám treba piť veľa tekutín, aj dva litre denne. Keď my vypijeme dva litre vody s veľkou kryštalickou mriežkou, tak takáto voda nám NIKDY nepostúpi do bunky, zostaneme dehydratovaní. Ak si pripravíme Živú vodu, tej nám stačí vypiť liter denne, aby nám naplnila všetky bunky.

 

To je všetko, čo som chcela povedať. Želám vám zdravie, šťastie, dlhý život. Katarína Vesta, Hurá !

 

§ Nariadenie EP 1924 2006, NARIADENIE KOMISIE EU č. 1047 2012, Nariadenie 432 2012, Stanovisko UVZ SR 04.04.2013, Stanovisko UVZ SR 18.06.2013 §

Informácie uvedené na stránkach sú od nezávislých prispievateľov, alebo len súborom informácii z voľne dostupných domácich a zahraničných zdrojov. Uvedené informácie sú prezentované len so zámerom zdieľania a podpory osobného vzdelania a informácií. Slobodu prejavu a právo na informácie zaručuje Ústavný zákon. Názory autorov sa nemusia zhodovať s názormi tejto stránky, ktorá nenesie zodpovednosť za nesprávne informácie.

Cieľom textu nie je zmierniť, alebo liečiť akékoľvek zdravotné, či psychologické stavy, ani pôsobiť preventívne, ani diagnostikovať, ani k takejto činnosti podnecovať. Za žiadnych okolností nenavádzajú čitateľov nahrádzať bežnú „nevyhnutnú“ lekársku starostlivosť, či urgentnú medicínu, ani k tvrdeniam o liečivých účinkoch produktov, či postupov.

Vyzývame vás k tomu, aby ste si v spolupráci s „kvalifikovaným“ zdravotníckym pracovníkom vytvorili v oblasti zdravotnej starostlivosti vlastný názor a urobili vlastné rozhodnutie na základe vášho úsudku a prieskumu. Publikované vyhlásenia neboli hodnotené regulačným orgánom. Odporúčame vám, aby ste si pred tým, než niečo zakúpite, alebo urobíte nejaké rozhodnutie, vykonali svoj vlastný individuálny prieskum.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.
0