Zariadenie na diagnostiku srdca - WIWE


Využi domácu analýzu zdravia

WIWE používa celosvetovo unikátny inteligentný algoritmus, ktorý vyhodnocuje parametre EKG vĺn a poukazuje na možné riziko vzniku mozgovej príhody spôsobenej fibriláciou srdcových siení a na riziko náhlej srdcovej zástavy. Keď poznáme riziko, môžeme ho zmeniť !

Wiwe zariadenie je vedené ako zdravotnícka pomôcka s riadnym zaregistrovaným certifikátom. ŠÚKL detail registrácie.

 

Predchádzajte efektívne mozgovej príhode a náhlej srdcovej zástave.


EKG ZÁZNAM

Jednou z hlavných funkcií WIWE je EKG záznam. Pre dosiahnutie najpresnejších výsledkov merania používa WIWE špeciálny algoritmus a bezkonkurenčné filtrovanie nežiaducich rušivých vplyvov. Meranie je preto porovnateľné s EKG u lekára.

PULZNÝ OXYMETER (SPO2)

Zdravý či chorý? Pokiaľ zažívate stavy opakovaného mierneho vyčerpania, môže byť príčinou nízka hladina kyslíku v krvi. Nízka hladina kyslíku v krvi môže spôsobovať toto náhle a mierne vyčerpanie. Existuje však i mnoho závažnejších ochorení spôsobených nedostatkom kyslíka v organizme.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

DR. GYÖRGY KOZMANN (D.SC.)Dr. György Kozmann (D.Sc.)

Univerzitný profesor, predseda Lekárskej informačnej technológie R+D na Pannonskej univerzite, elektrotechnický inžinier (Technická univerzita v Budapešti, 1964), C.Sc. (1981) a doktor Maďarskej akadémie vied (2001). Na Pannonskej univerzite prednáša na plný́ úväzok od roku 1998. Je vedeckým poradcom pre Technický fyzikálny a materiálno-vedecký výskumný ústav Maďarskej akadémie vied na čiastočný́ úväzok a vedie vedecký úsek bio-inžinierskeho oddelenia. Je členom dvoch medzinárodných a piatich maďarských odborných zväzov a komisií.

 

PROF. BÉLA MERKELYProf. Béla Merkely

Riaditeľ srdcovo-cievneho centra Semmelweisovej univerzity, profesor a vedúci oddelenia kardiológie - kardiologického centra, lekár MTA (Maďarská akadémia vied), viceprezident Európskej únie kardiológov.

WIWE ponúka na dennej báze možnosť neobmedzeného počtu meraní záznamov EKG a monitorovania hladiny kyslíka v krvi. Lekári majú možnosť získať z výsledkov meraní dôležité informácie poskytnuté elektronicky alebo pacientom osobne, ktoré zahrňujú pulzovú frekvenciu srdca, prípadné dočasné nezrovnalosti v EKG, arytmiu alebo nedostatok kyslíka v krvi. Osobne WIWE odporúčam nielen za účelom monitorovania pacientov so srdcovými problémami, ale WIWE  ponúka ďalšie užitočné informácie aj pre zdravých ľudí ako prevencia srdcových a kardiovaskulárnych ochorení.

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.