Ženy v práci a domácnosti

Charakteristika práce a jednotlivých pracovných úkonov :

  • vo všeobecnosti sú ženy rovnako pracovne vyťažené či sú doma a starajú sa o rodinu, alebo sú v práci, kde sa starajú o cudzie záujmy,
  • prípadne sa tieto pracovné úkony kumulujú,
  • ženy časť dňa strávia v práci pre cudzích, aby potom prišli domov a v skrátenom režime sa naplno postarali o svoju rodinu.

 

Zdravotné riziká dlhodobého vykonávania takéhoto povolania sú nasledovné :

  • silná emočná, fyzická a nervová záťaž,
  • dlhodobý stres s nedocenenia v spoločnosti aj v rodine.

 

Zdravotná podpora v týchto zaťažených orgánoch a zdravotných sústavách :

  • tráviace a vylučovacie orgány,
  • srdce a krvný obeh, hormonálna sústava, ženské orgány,
  • imunitný systém a pohybový aparát.
 
 
0